1.jpg

 

JOSHQOO 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

10447120_262296940624142_3959349740355870160_n  

 

JOSHQOO 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

雷大到你無法想像


JOSHQOO 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1

 

JOSHQOO 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2  

 

JOSHQOO 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

前陣子,受到電影圈小妖女的邀請下,有幸參與到【武藏居食屋】新菜試吃大會,

1  

JOSHQOO 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1  

 

JOSHQOO 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1  

 

JOSHQOO 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

Les Misérables 演員表

JOSHQOO 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

4

 

JOSHQOO 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()